Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

3 Information från förvaltningen

Beslutsärenden

4 Val av sociala delegationen år 2019

5 Förordnande och delegation att fatta beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

6 Val av ledamöter till Norrmalms råd för funktionshinder-frågor åren 2019-2022

7 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2019

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

§3 Information från förvaltningen

§4 Val av social delegation år 2019 Dnr 2018/634-1.1.

§5 Förordnande och delegation att fatta beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Dnr 2018/635-1.1.

§6 Val av ledamöter till Norrmalms råd för funktionshinderfrågor 2019-2022 Dnr 2018/596-1.1.

§7 Val av ledamöter och ersättare till Norrmalms pensionärsråd år 2019 Dnr 2018/625-1.1.