Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Styrelsemöte i Nynäshamns Mark AB 2022-05-25

Styrelsemöte i Nynäshamns Mark AB 2022-05-25

Datum
Klockan
08:30
Plats
Port View i Värtaterminalen, Värtahamnen samt på distans

VÄNLIGEN NOTERA TIDEN - 08.30

För det fall du är sjuk eller av annan anledning inte har Läs mer... möjlighet att delta i styrelsemötet på plats finns möjlighet till deltagande på distans. Kallelse med länk för digital anslutning till möte skickas per e-post.

Förhinder/återbud: anmäls till Angeliqa Karlernäs (angeliqa.karlernas@stockholmshamnar.se).

3 Föregående protokoll (utsänd)

4 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

7 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2021 (utsänd)

8 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson )

9 Övriga frågor

a. Nästa styrelsemöte onsdagen den 5 oktober 2022 kl. 11.30 (ändring av tid
anges i kallelse).