Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hotell Skeppsholmen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Budget år 2015 för Nynäshamns Mark AB (utsändes senare)

8 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

9 Övriga frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (141 kb)

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§6 Budget år 2015 för Nynäshamns Mark AB

§7 Sammanträdestider 2015