Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2015-03-03

Sammanträde 2015-03-03

Datum
Klockan
11:30
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

7 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

8 Övriga frågor

a. Årsstämma: tisdagen den 9 april 2015 kl. 11.00 b. Styrelseseminarium: onsdagen den 22 april 2015 kl. 9.00 - torsdagen den 23 april 2015 kl. 15.00 c. Nästa styrelsemöte: tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11.45

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.