Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
11:45
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

6 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2015 (utsändes senare)

7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)

10 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 11.45

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

§5 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

§6 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2015 (utsändes senare)

§7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)