Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2015-11-26

Sammanträde 2015-11-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Sjörfartshuset, Skeppsbron 10

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Budget 2016 för Nynäshamns Mark AB (utsändes senare)

6 Förslag till sammanträdestider 2016 (utsänd)

7 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

8 Övriga frågor

9 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll