Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2016-05-23

Sammanträde 2016-05-23

Datum
Klockan
11:45
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

5 Utseende av styrelsens sekreterare

7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB

10 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: måndagen den 26 september 2016 kl. 11.45

12 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§5 Utseende av styrelsens sekreterare

§7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB