Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2017-05-30

Sammanträde 2017-05-30

Datum
Klockan
11:30
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

6 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2017 (utsänd)

7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)

10 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

11 Övriga frågor

a. Nästa styrelsemöte tisdagen den 26 september 2017 kl. 11.30

12 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänd)

§5 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

§6 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2017 (utsänd)

§7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)

§8 Attestordning 2017 - Nynäshamns Mark AB (utsänd)

§9 Internkontrollplan 2017-2018 (utsänd)