Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2017-11-21

Sammanträde 2017-11-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Budget 2018 för Nynäshamns Mark AB (utsänd)

6 Förslag till sammanträdestider 2018 (utsänd)

7 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

8 Övriga frågor

9 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS