Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2018-10-02

Sammanträde 2018-10-02

Datum
Klockan
11:30
Plats
Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2018 (utsänd)

6 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

7 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 11 december 2018 kl. 17.30 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB