Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2018-12-11

Sammanträde 2018-12-11

Datum
Klockan
17:30
Plats

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

6 Budget 2019 för Nynäshamns Mark AB (utsändes senare)

7 Förslag till sammanträdestider 2019 (utsänd)

8 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

9 Övriga frågor