Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2019-05-22

Sammanträde 2019-05-22

Datum
Klockan
11:00
Plats
Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnsgatan 21, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

6 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2019 (utsändes senare)

7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)

9 Förslag till reviderade sammanträdestider 2019 (utsänd)

10 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

11 Övriga frågor

a. Nästa styrelsemöte onsdagen den 2 oktober 2019 kl. 11.00