Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2019-12-10

Sammanträde 2019-12-10

Datum
Klockan
17:30
Plats
Frösunda Radisson Blu Royal Park Hotel

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare )

5 Budget 2020 för Nynäshamns Mark AB (utsändes senare)

6 Förslag till sammanträdestider 2020 (utsänd)

7 System för internkontroll och Internkontrollplan 2020 för Stockholms Hamnar

8 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)

9 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson) c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik ( föredragande Tobias Kednert)

10 Övriga frågor

a. Styrelsekonferens med övernattning 28 – 29 januari 2020 b. Nästa möte: 19 februari 2020 kl. 11.30