Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2020-02-19

Sammanträde 2020-02-19

Datum
Klockan
11:30
Plats
Magasin 2 Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Årsredovisning 2019 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2019 m.m. (utsändes senare)

6 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik c. Verksamheten i Stockholms Hamnar

7 Övriga frågor

a. Årsstämma: onsdagen den 6 maj 2020 kl. 11.00 b. Nästa styrelsemöte onsdagen den 27 maj 2020 kl. 11.30