Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2020-10-07

Sammanträde 2020-10-07

Datum
Klockan
11:30
Plats
Magasin 2 Frihamnen
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (88 kb)

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare )

4 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2020 (utsändes senare)

5 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark

6 Vision 2030 Stockholm Hamnar (utsänd)

7 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

8 Övriga frågor

a. Nästa möte: onsdagen den 9 december 2020 kl. 17.30.