Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2020-12-09

Sammanträde 2020-12-09

Datum
Klockan
14:30
Plats
På distans samt Magasin 2, Frihamnen

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare )

4 Budget 2021 för Nynäshamns Mark AB (utsändes senare)

5 Förslag till sammanträdestider 2021 (utsänd)

6 Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan 2021 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)

7 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

8 Övriga frågor

a. Halvdags styrelsekonferens 27 januari 2021. b. Nästa möte: 24 februari 2021 kl. 11.30.