Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde i Nynäshamns Mark AB 2021-10-06

Sammanträde i Nynäshamns Mark AB 2021-10-06

Datum
Klockan
08:30
Plats
Magasin 2, Frihamnen samt på distans (vänligen notera att mötet sker på distans och notera tiden, se även kallelse)

Vänligen notera tiden samt att detta sammanträde sker digitalt, se information i kallelsen.

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Årsrapport 2020 Stockholms Hamnar – Dataskyddsförordningen (utsänd)

6 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

7 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)

8 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

9 Övriga frågor

a. Nästa möte : on sdagen den 8 december 2021 kl. 17.30 samt eventuellt med efterföljande middag beroende på smittläget.