Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde i Nynäshamns Mark AB 2021-12-08

Sammanträde i Nynäshamns Mark AB 2021-12-08

Datum
Klockan
17:00
Plats
På distans - NOTERA ÄNDRING! SE ÄVEN VIDARE INFORMATION

Möte klockan 17.00 (vänligen notera tiden).

NOTERA!

Styrelsemötet planeras att genom Läs mer...föras digitalt. Vänligen bekräfta att du noterat att mötet
endast
genomförs digitalt samt att fotografering och middag är inställd genom att skicka e-post till
Charlotta Klockare (se e-postadress i kallelsen).

Middag samt fotografering är inställd med hänsyn till risk för smittspridning.

Kom ihåg att även anmäla om ni inte kan delta på mötet alls.

Se kallelse för mer information.

3 Föregående protokoll (utsänt)

6 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022 för Stockholms Hamnar (utsänd)

7 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

8 Övriga frågor

a. Nästa möte: 23 februari 2022 kl. 11.30.