Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms beredningsnämnd > Sammanträde 2005-11-29

Sammanträde 2005-11-29

Datum
Klockan
19:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

På mötet presenteras förslag till verksamhetsplan och budget för Östermalms stadsdelsförva Läs mer...ltning år 2006.

Frågestunden inleds kl 18.00 med information från Bo Malmsten om förslag till hamnstrategi för Stockholm - Att hamna rätt.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
Irma Mattsson tel: 508 10 053
e-post: irma.mattsson@ostermalm.stockholm.se

registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
Fax: 508 10 099

1 Utseende av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 Svar på remiss från stadsledningskontoret om förslag till hamnstrategi för Stockholm - "Att hamna rätt".

Dnr 2005-939-307.
Omedelbar justering

3 Verksamhetsplan och budget 2006.

4 Ombyggnad av bibliotek m.m. i Gärdesskolan.

5 Utvecklingsgrupp inom Äldreomsorgen och Socialtjänsten.

6 Anmälan av tillsynsbesök

7 Information från stadsdelsdirektören.