Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms beredningsnämnd > Sammanträde 2006-08-22

Sammanträde 2006-08-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Garnisonen, Karlavägen 104, Lokal: Sture/Linné

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäls till:

· sekreterare Irma Mattsson, tfn: Läs mer...508 10 053
e-post: irma.mattsson@ostermalm.stockholm.se
· registrator Ylwa Björkquist, tfn: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
· fax: 508 10 099.

1 Utseende av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering
Närvarorätt för fackliga företrädare

7 Bygglov för tillfällig åtgärd, cykelstation för 15 lånecyklar i Karlaplans mittcirkel mot Karlaplan nr 8.

8 Bygglov för tillfällig åtgärd, cykelstation för 12 lånecyklar Strandvägen vid nr 9.

9 Bygglov för tillfällig åtgärd, två cykelstationer för 6 lånecyklar vardera i Strandvägens mittallé vid nr 49.

12 Bygglov för tillfällig åtgärd, cykelstation för 12 lånecyklar Oxenstiernsgatan 21 – Karlavägen 121.

13 Bygglov för tillfällig åtgärd, cykelstation för 15 lånecyklar i Allmänna Gränd.

14 Medfinansiering av projekt inom Europeiska socialfonden.

Remissärenden

15 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering till slutna sällskap vid restaurang Teknikföretagens service AB, Storgatan 5, 114 44 Stockholm.

Dnr 2006-694-621.
Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på uteservering vid restaurang Gula Villan – Frescati, Svante Arrhenius väg 23, nb, 104 05 Stockholm.

Dnr 2006-675-621.
Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholtillstånd gällande Mr Savini, Humlegårdsgatan 17, 114 46 Stockholm.

Dnr 2006-628-621.
Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

18 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende resultat av inspektion på Hjorthagens förskola, Artemisgatan 61-63 samt anmälan av förvaltningens svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande.

19 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende resultat av inspektion på förskolan Mässen, Strindbergsgatan 31 samt anmälan av förvaltningens svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande.

20 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende resultat av inspektion på Fältöverstens förskola, Valhallavägen 152c samt anmälan av förvaltningens svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande.

21 Anmälan av Arbetsmiljöverkets tillsynsbrev avseende tillsynskampanj – förskolor vecka 17/2006.

22 Anmälan av rapport från Utbildningsförvaltningens inspektion på förskolan Filosofen, Proffessorslingan 47 den 14-27 februari.

23 A Anmälan av förvaltningens svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende resultat av inspektion inom enheten för arbete och försörjningsstöd.

23 B Anmälan av förvaltningens svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende resultat av inspektion inom vuxenenheten.

23 C Anmälan av förvaltningens svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende resultat av inspektion inom familjeenheten.

23 D Anmälan av förvaltningens svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende resultat av inspektion inom enheten för personer med funktionsnedsättningar och socialpsykiatriska enheten.

24 Anmälan av tillsynsbesök vid Stora Skuggans 4H-hård, korttidsvistelse enligt 9§ punkt 7 LSS.

25 Anmälan av delegationsbeslut.

Ej närvarorätt för
Fackliga företrädare