Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-11

Sammanträde 2007-01-11

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00.

Förhinder att närvara vid sammanträdet an Läs mer...mäles till nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Verksamhetsplan och budget 2007.

3 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2007.

4 Uppdrag till stadsdelsdirektören att företräda stadsdelsnämnden.

5 Information från stadsdelsdirektören