Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Förvaltningshuset, Karlavägen 104

Sammanträdet den 2 januari 2019 är ej öppet för allmänheten!

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

3 Verksamhetschef enligt Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) för Rio vård-och omsorgsboende och för Kampementets vård-och omsorgsboende

Anmälningsärenden

4 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala uppdrag