Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-01-02

Sammanträde 2014-01-02

Datum
Klockan
13:00
Plats
Garnisonen, Karlavägen 104, Femman

OBS! Ej ett öppet möte för allmänheten endast för nämndens ledamöter

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering samt upprop och närvaroregistrering Beslutsärenden

2 Val av social delegation år 2014

Dnr 2013- 653-1.1. (Omedelbar justering) 3 Föredragningslista 26 september 2013 Östermalm stadsdelsnämnd Föredragningslista 2 januari 2014 Östermalm stadsdelsnämnd Box 24156, 104 51 Stockholm Besöksadress Karlavägen 104 Växel 08- 508 10 000 Fax 08- 508 10 099 E-post ostermalm@stockholm.se www.stockholm.se/ostermalm/nyheter Twitter.com/ostermalms_sdf Facebook.com/ostermalms.sdf