Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-01-02

Sammanträde 2018-01-02

Datum
Klockan
10:00
Plats
Förvaltningshuset, Karlavägen 102, plan 6, lokal Hjorten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Ändring av instruktion för Östermalms stadsdelsnämnds sociala delegation

Dnr 2017-850-1.1. (Omedelbar justering)

4 Förlängning av entreprenadavtal med Attendo Care AB för fortsatt drift av Kampementets vård- och omsorgsboende

Dnr 2017-414-2.2.2. (Omedelbar justering)

5 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL)

Dnr 2017-822-1.4. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

6 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Ändring av instruktion för Östermalms stadsdelsnämnds sociala delegation

§4 Förlängning av entreprenadavtal med Attendo Care AB för fortsatt drift av Kampementets vård- och omsorgsboende

§5 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL)

§6 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag