Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2018-01-23

Sammanträde 2018-01-23

Datum
Klockan
10:30
Plats
SLK eller på äldreförvaltningenskontor

1 Besök av Mårten Lagergren, projektledare vid Äldrecentrum, som ska föredra "Stockholm SNAC - rapport från undersökning 2017 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad"

2 Besök av Eva Palmheden Kalms, biträdande avdelningschef vid personalstrategiska avdelningen, som ska tala om stadens personalutveckling inom äldreomsorgsområdet.

4 Val av ordförande och vice ordförande

6 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

- Svar på remissen Program för delaktighet

7 Anmälan av protokolljustering KPR 9/2017-12-07

8 Anmälan av protokolljustering ÄN 10/2017-12-14

9 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 30 januari 2018

§ 7 Verksamhetsberättelse 2017 för äldrenämnden
Dnr 1.2.2-934/2017

§ 8 Remiss av delbetänkandet SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel
Dnr 1.5-986/2017

§ 9 Remiss av förslag till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Dnr 1.5-966/2017

§ 10 Utökad kommunikation om boende för äldre
Dnr 2.4.2-7/2018

§ 11 Anmälan av stiftelsen Äldrecentrums rapport 2017:5
"Stockholm SNAC - rapport från undersökning 2017 av behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad"
Dnr 4.1-1033/2017

10 Förvaltningschefens information

11 Äldreombudsmannens information

13 Kommande möten under året, inklusive nästa sammanträde