Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2018-09-11

Sammanträde 2018-09-11

Datum
Klockan
10:30
Plats
SLK eller på äldreförvaltningenskontor

1:a Besök av Anna Ekendahl och Stina Hovmöller, Socialstyrelsen

1:b Besök av Helen Slättman och/eller Elisabet Bremberg, Stadsledningskontoret

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Anmälan av protokolljustering KPR 6/2018-06-05

6 Anmälan av protokolljustering ÄN 7/2018-06-12

7 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 18 september 2018

§7 Tertialrapport 2 för äldrenämnden år 2018 Dnr 1.2.2-503/2018 §8 Remiss av betänkanden: "Med tillit växer handlingsutrymmet" (SOU 2018:47) och "En lärande tillsyn" (SOU 2018:48) Dnr 1.6-481/2018 §9 Remiss av betänkanden: "God och nära vård. En primärvårdsreform" (SOU 2018:39) Dnr 1.6-504/2018 §10 Sammanträdestider för äldrenämnden 2019

8 Förvaltningschefens information

9 Äldreombudsmannens information

11 Kommande möten under året, inklusive nästa sammanträde