Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2020-04-14

Sammanträde 2020-04-14

Datum
Klockan
10:30
Plats
Svärdet, Rosenlundsgatan 44A

3 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

4 Anmälan av protokolljustering KPR 3/2019-03-10

5 UTGÅR Anmälan av protokolljustering ÄN 3/2019-03-17

6 Remiss av Motion om ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter

Dnr 1.6-57/2020
Omedelbar justering

7 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 21 april 2020

a. Underlag till budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 för äldrenämnden
Dnr 1.2.1-108/2020

b. Remiss av motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) om att kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet
Dnr 1.6-129/2020

c. Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib
Dnr 1.6-157/2020

d. Remiss av Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa
Dnr 1.6-161/2020

e. Remiss av motion av Clara Lindblom (V) om behovet av långsiktiga medel för
kompetensutveckling kopplat till kompetensförsörjningsbehovet
Dnr 1.6-122/2020

f. Remiss av Motion av Clara Lindblom och Robert Mjörnberg (båda V) om lokalvård i egen regi - något alla kan vinna på
Dnr 1.6-125/2020

g. Fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom
Dnr 3.4-107/2020

h. Fördelning av medel för arbetsmodellen ”Tryggt mottagande i hemmet”
Dnr 3.4-140/2020

i. Anmälan av ej verkställda beslut, kvartal 4, 2019
Dnr 4.1-309/2019

8 Förvaltningschefens information

9 Äldreombudsmannens information