Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2020-05-19

Sammanträde 2020-05-19

Datum
Klockan
10:30
Plats
Skypemöte

3 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

4 Anmälan av protokolljustering KPR 4/2020-04-14

5 Anmälan av protokolljustering ÄN 3/2020-04-21

6 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021

7 Remiss om översynen av regleringen för tjänstepensionsföretag

8 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 21 april 2020

a. Tertialrapport T1 2020 för äldrenämnden
Dnr 1.2.2-288/2020

b. Skrivelse till äldrenämnden om äldre som går miste om bostadstillägg (V)
Dnr 1.6-91/2020

c. Uppföljning av stadens lex Sarah -rapportering 2019
Dnr 4.1-143/2020

d. Revisionsrapport ”Äldre med psykisk ohälsa”
Dnr 1.6-119/2020

e. Anmälan av ordförandebeslut, avseende köhantering och förmedling av lediga platser till vård- och omsorgsboenden under Covid -19
Dnr 6.4-303/2020

9 Förvaltningschefens information

10 Äldreombudsmannens information