Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2020-09-22

Sammanträde 2020-09-22

Datum
Klockan
10:30
Plats
Svärdet, Rosenlundsgatan 44A

3 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

4 Anmälan av protokolljustering KPR 4/2020-08-18

5 Anmälan av protokolljustering ÄN 6/2020-08-25

7 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 29 september 2020

a. Tertialrapport 2 2020 Äldrenämnden
Dnr 1.2.2-368/2020

b. Revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg
Dnr 3.1-268/2020

c. Skrivelse om riktade inspektioner i hemtjänsten
Dnr 1.6-337/2020

d. Skrivelse om åtgärder för smittspridning
Dnr 1.6-370/2020

e. Riktlinjer för bostadsförsörjning
Dnr 3.1-366/2020

f. Motion om tryggare anställningar
Dnr 1.6-340/2020

g. Remiss/Motion om att utöka stödet till Volontärbyrån
Dnr 1.6-385/2020

h. Motion om att tillgängliggöra demokratin
Dnr 1.6-365/2020

i. Remiss överenskommelse Region Sthlm och kommunerna
Dnr 1.6-391/2020

j. Remiss av Nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård SOU 2020/36
Dnr 1.6-478/2020

k. Revidering av tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem vård- och omsorgboenden
Dnr 3.5-418/2020

l. Fördelning av statsbidrag avseende äldreomsorgslyftet
Dnr 3.4-367/2020

m. Redovisning av beslut och domar särskilt boende
Dnr 4.1-360/2020

8 Förvaltningschefens information

9 Äldreombudsmannens information