Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2021-01-19

Sammanträde 2021-01-19

Datum
Klockan
Plats

1 Mötets öppnande - förvaltningschef

3 Val av ordförande och vice ordförande för år 2021

4 Val av protokolljusterare till mötet

6 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

8 Anmälan av protokolljustering KPR 11/2020-12-08

9 Anmälan av protokolljustering ÄN 10/2020-12-16

10 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 26 januari 2021

a. Remiss om Stockholm stads trygghetsprogram 2020-2023
Dnr 660/2020
Handläggare: Christina Kiernan

b. Verksamhetsplanering 2021
Dnr 670/2020
Handläggare: Anders Håkansson

c. Förslag till fördelning av medel för ungdomsbesök
Dnr 640/2020
Handläggare: Tove Ahner och Lotta Olofsson

d. Reviderad delegationsordning
Dnr 786/2020
Handläggare: Kicki Elofsson

11 Förvaltningschefens information