Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2021-03-16

Sammanträde 2021-03-16

Datum
Klockan
10:30
Plats
Skype-möte

3 Val av protokolljusterare till mötet

4 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

6 Anmälan av protokolljustering KPR 1/2021-02-16

7 Anmälan av protokolljustering ÄN 1/2021-02-23

8 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 23 mars 2021

a. Remiss av motion om att utreda kostnaderna för stadens tolkar
Dnr ALD 2020/672
Handläggare: Anders Håkansson

b. Remiss av motion om uttag av friskvårdstimme
Dnr ALD 2020/770
Handläggare: Eva-Lena Eirefelt

c. Remiss av motion om en stärkt beredskap som ger trygghet
Dnr ALD 2020/782
Handläggare: Annelie Svensson

d. Remiss av fast omsorgskontakt i hemtjänsten, SOU 2020:70
Dnr ALD 2020/806
Handläggare: Christina Österling

e. Äldreomsorgens årsrapport 2020
Dnr ALD 2021/31
Handläggare: Jenny Österman/Elisabeth Landström

f. Fördelning av medel från Matlyftet 2021
Dnr ALD 2020/788
Handläggare: Åsa Ahlsved och Anders Håkansson

g. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2020
Dnr ALD 2020/323
Handläggare: Hanna Markkula

9 Förvaltningschefens information