Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2021-06-08

Sammanträde 2021-06-08

Datum
Klockan
10:30
Plats

3 Val av protokolljusterare till mötet

4 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

5 Anmälan av protokolljustering KPR 5/2021-05-18

6 Anmälan av protokolljustering ÄN 5/2021-05-25

7 Genomgång av ärenden till Äldrenämnden den 15 juni 2021

a. Remiss av när behovet får styra - ett tandvårdsystem för en mer jämlik tandhälsa, SOU 2021-8
Dnr ALD 2021/177
Handläggare Lena Carling

b. Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i Stockholm stad, Dnr 2022-12852
Handläggare Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen

c. Remiss av motion om ett stadsövergripande program mot rasism
Dnr ALD 2021/186
Handläggare Sofi Thunvik

d. Revisionskontorets årsrapport för äldrenämnden
Dnr ALD 2021/180
Handläggare Anders Håkansson

e. Revidering av förfrågningsunderlag hemtjänst
Dnr ALD 2021/182
Handläggare Christina Österling

f. Kultur för äldre
Dnr ALD 2021/244
Handläggare Tove Ahner Äldreförvaltningen och
Eva Stenstam Kulturförvaltningen

g. Ej verkställda beslut kvartal 1 2021
Dnr ALD 2021/18
Handläggare Hanna Markkula

8 Information från Äldreförvaltningen - Film om stöd till anhöriga som vårdar en närstående

Anette Strömberg, Äldreförvaltningen

9 Förvaltningschefens information