Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2021-09-21

Sammanträde 2021-09-21

Datum
Klockan
10:30
Plats

3 Val av protokolljusterare till mötet

4 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

5 Anmälan av protokolljustering KPR 6/2021-08-24

6 Anmälan av protokolljustering ÄN 6/2021-08-31

7 Fördjupad analys av äldreomsorg

Johanna Stålö från Governo presenterar utvärderingen av Stockholm stads hantering av Covid-19-pandemin

8 Modernisering av sociala system - Test av svarsblankett

Information av Anna Yderhag, Äldreförvaltningen

9 Rekommendation att anta överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet

Information av Lena Carling, Äldreförvaltningen

10 Betänkande Ombuds tillgång till vård och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

11 Remisser

a. Revidering av förfrågningsunderlag för hemtjänst Dnr ALD 2021/363

12 Genomgång av ärenden till Äldrenämnden den 28 september 2021

a. Remiss av Motion om att ursprungsmärka kommunens matsedlar Dnr ALD 2021/279 Handläggare Åsa Ahlsved och Annica Håkansson b. Remiss av Motion Elektrifiering av hemtjänst Dnr ALD 2021/195 Handläggare Christina Österling c. Skrivelse Granskning av Attendo Dnr ALD 2021/305 Handläggare Eva-Lena Eirefelt d. Språkkrav i äldreomsorgen Dnr ALD 2021/306 Handläggare Lena Alksten och Christina Österling e. Tertialrapport 2 Äldrenämnden Dnr ALD 2021/287 Handläggare Lena Alksten f. Rutiner för sociala aktiviteter Dnr ALD 2021/355 Handläggare Tove Ahner och Lotta Olofsson

13 Förvaltningschefens information