Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2021-11-09

Sammanträde 2021-11-09

Datum
Klockan
10:30
Plats

3 Val av protokolljusterare till mötet

4 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

5 Anmälan av protokolljustering KPR 2021-10-12

6 Anmälan av protokolljustering ÄN 2021-10-19

7 Presentation av läkarstrateg Johan Herlin Ejerhed, Äldreförvaltningen

8 Test av svarsblankett - modernisering av sociala system

Anna Yderhag och Johanna Lundberg från Äldreförvaltningen

9 Remisser

a. Revidering av förfrågningsunderlag/kontraktsvillkor för upphandling av privata utförare till stadens valfrihetssystem för hemtjänsten
Dnr KS 2021/877

b. Remiss av Trafiksäkerhetsplan för Stockholm stad
Dnr T2020-03235

c. Cykelstaden - cykelplan för Stockholms län
Dnr T2021/00262

10 Genomgång av ärenden till Äldrenämnden den 16 november 2021

a. Vilja välja vård och omsorg - en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre Dnr ALD 2021/432 b. Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022 Dnr ALD 2021/435

11 Förvaltningschefens information