Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2022-01-18

Sammanträde 2022-01-18

Datum
Klockan
10:30
Plats
Skype-möte

3 Val av protokolljusterare till mötet

4 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

5 Anmälan av protokolljustering KPR nr 11 2021-12-07

6 Anmälan av protokolljustering ÄN nr 11 2021-12-14

8 Genomgång av ärenden till Äldrenämnden den 25 januari 2022

a. Förslag på kvalitetspremie inom hemtjänst
Dnr ALD 2022/599
Handläggare Christina Österling

9 Förvaltningschefens information

10 Övriga frågor

Remiss färdplan för äldreomsorgens utveckling