Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2022-03-15

Sammanträde 2022-03-15

Datum
Klockan
10:30
Plats
Skype-möte

3 Val av ordförande och vice ordförande i KPR

4 Val av protokolljusterare till mötet

5 Information av Heidi Englund, samordnare Agenda 2030 och mänskliga rättigheter kl 10.30. Även äldreombudsman Susanne Leinesköld kommer närvara.

6 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

7 Anmälan av protokolljustering KPR nr 1 2022-02-15

8 Anmälan av protokolljustering ÄN nr 1 2022-02-22

9 Remisser

Remiss av Reviderad framkomlighetsstrategi Dnr KS 2021/1699

10 Genomgång av ärenden till Äldrenämnden den 22 mars 2022

a. Remiss av reviderad framkomlighetsstrategi KS 20211699 ALD 2021/622 b. Från delar till helhet SOU 2021 93 Dnr ALD 2022/24 Handläggare Christina Malmqvist c. Äldreomsorgens årsrapport Dnr ALD 2022/47 Handläggare Elisabeth Landström och Jenny Österman d. Fördelning av medel sociala besök Dnr ALD 2021/468 Handläggare Lotta Olofsson och Tove Ahner e. Förslag till fördelning av matlyftet Dnr ALD 2021/600 Handläggare Åsa Ahlsved och Annica Håkansson f. Rapportering av ej verkställda beslut Handläggare Ann-Charlotte Ohlsson

11 Förvaltningschefens information