Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Beslutsärenden

3 Val av social delegation år 2019

4 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2019

5 Val av ledamöter till Rinkeby-Kistas råd för funktionshinderfrågor 2019-2022

6 Förordnande av och delegation till ledamöter i stadsdelsnämnden 2019

7 Sammanträdesdagar för social delegation 2019

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Godkännande av dagordningen

§4 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd

§5 Val av ledamöter till Rinkeby-Kistas råd för funktionshinderfrågor

§6 Förordnande av och delegation till ledamöter i stadsdelsnämnden

§7 Sammanträdesdagar för social delegation 2019