Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

3 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Slutet sammanträde - anmälningsärende

4 Information om utredning enligt Lex Sarah i enskilt ärende

5 Information om utredning av lex Sarah-rapport vid enskilt driven verksamhet

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Stockholms läns landsting informerar om den planerade utbyggnaden av tunnelbanan
från Akalla till Barkarby station.

Beslutsärenden

7 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2014

8 Trafik på gångvägar i Akalla

Svar på skrivelse från (V)
Dnr 198-2013-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

9 Rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 429-2014-1.5.1.

10 Yttrande över remiss om motion 2014:13 om behandling mot spelberoende

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2014:13 av Stefan Nilsson (MP)
Dnr 499-2014-1.5.1.

Anmälningsärenden

11 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

12 Konferenser och utbildningar

14 Protokoll från lokala pensionärsrådet

15 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

16 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

17 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

18 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

19 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (254 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§3 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§4 Information om utredning enligt Lex Sarah i enskilt ärende

§5 Information om utredning av lex Sarah-rapport vid enskilt driven verksamhet

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2014

§8 Trafik på gångvägar i Akalla

§9 Rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

§10 Yttrande över remiss om motion 2014:13 om behandling mot spelberoende

§11 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§12 Konferenser och utbildningar

§14 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§15 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§16 Anmälan av delegationsbeslut

§17 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§18 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m.

§19 Anmälan av sociala delegationens protokoll