Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-04-23

Sammanträde 2015-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 – endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

12 Information om utredning enligt lex Sarah i enskilt ärende

13 Dom från förvaltningsrätten i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 557-2014-1.4.

14 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej) Dnr 728-2014-1.4.

15 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej) Dnr 729-2014-1.4.

16 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej) Dnr 730-2014-1.4.

17 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 731-2014-1.4.

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

18 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

19 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2015 - utsändes senare

20 Nytt hyresavtal för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Borgarfjordsgatan 14

21 Fullmakt att föra Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds talan i mål enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

22 Fördelning av medel för demokrati- och utvecklings-arbete 2015

23 Hundrastgårdar i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds-område

24 Ansökningar om bidrag till utbildningar för att motverka radikalisering

Remissärenden

25 Alkoholservering gällande restaurangen China Garden

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 119-2015-1.5.2.

Anmälningsärenden

26 Patientsäkerhetsberättelser 2014

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Dnr 200-2015-1.2.1.

27 Redovisning av verksamheten personligt ombud år 2014 samt ansökan om statsbidrag för år 2015

28 Information om genomförda uppföljningar av nämndens egenregiverksamheter inom funktionsnedsättning enligt lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL)

29 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

30 Konferenser och utbildningar

32 Trygghet i fastigheter och utemiljö/före detta BRÅ i Rinkeby-Kista

33 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

34 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

35 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken - UTGÅR

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

§5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§12 Information om utredning enligt lex Sarah i enskilt ärende

§13 Dom från förvaltningsrätten i enskilt ärende

§14 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§15 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§16 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§17 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§18 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§19 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2015

§20 Nytt hyresavtal för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Borgarfjordsgatan 14

§21 Fullmakt att föra Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds talan i mål enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

§22 Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

§23 Hundrastgårdar i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds-område

§24 Ansökningar om bidrag till utbildningar för att motverka radikalisering

§25 Alkoholservering gällande restaurangen China Garden

§27 Redovisning av verksamheten personligt ombud år 2014 samt ansökan om statsbidrag för år 2015

§28 Information om genomförda uppföljningar av nämndens egenregiverksamheter inom funktionsnedsättning enligt lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL)

§29 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§30 Konferenser och utbildningar

§32 Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd BRÅ i Rinkeby-Kista

§33 Anmälan av delegationsbeslut

§34 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§35 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§36 Anmälan av sociala delegationens protokoll