Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-01-04

Sammanträde 2016-01-04

Datum
Klockan
09:00
Plats
Borgarfjordsgatan 14, Kista

1 Val av justerare och dag för justering

Beslutsärenden

2 Val av sociala delegationen 2016

3 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2016

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2016