Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-02-23

Sammanträde 2017-02-23

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

4 Information om rapport enligt lex Sarah inom annan nämnds verksamhet

5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

7 Försöksverksamhet med trygghetsvärdar i Husby centrum

Dnr 1.2.1.-068-2017
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Inför medborgarbudget - slå inte ihop Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd med andra stadsdelsnämnder

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-693-2016

10 Demokratiprao på stadsdelsförvaltningen

Svar på skrivelse från Burhan Yildiz (L)
Dnr 1.6.-626-2016

11 En majoritet i vår stadsdel känner sig otrygga

Skrivelse av Benjamin Dousa m.fl. (M) och Burhan Yildiz (L)
Dnr 1.6.-585-2016

Remissärenden

12 Införande av en återkommande Äldrevecka i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2016-123) av
Sofia Modigh (KD) (KS dnr 106-1848-2016)
Dnr 1.5.1.-694-2016

Anmälningsärenden

13 Information till nämnden om ej verkställda beslut

14 Fördelning av demokrati- och utvecklingsmedel för januari och februari 2017

15 Äldreboendeplanering i region Västerort 2018, 2019-2020 med utblick mot 2030/40

17 Patientsäkerhetsberättelse för Kista servicehus och Rinkeby vård- och omsorgsboende 2016

18 Utveckling av introduktionsförskola i Rinkeby

19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

21 Konferenser och utbildningar

22 Protokoll från pensionärsrådet

23 Protokoll från funktionshinderrådet

24 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö (f.d. Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista)

25 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

26 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§4 Information om rapport enligt lex Sarah inom annan nämnds verksamhet

§5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Försöksverksamhet med trygghetsvärdar i Husby centrum

§9 Inför medborgarbudget - slå inte ihop Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd med andra stadsdelsnämnder

§10 Demokratiprao på stadsdelsförvaltningen

§11 En majoritet i vår stadsdel känner sig otrygga

§12 Införande av en återkommande Äldrevecka i Stockholm

§13 Information till nämnden om ej verkställda beslut

§14 Fördelning av demokrati- och utvecklingsmedel för januari och februari 2017

§15 Äldreboendeplanering i region Västerort 2018, 2019-2020 med utblick mot 2030/2040

§17 Patientsäkerhetsberättelse för Kista servicehus och Rinkeby vård- och omsorgsboende 2016

§18 Utveckling av introduktionsförskola i Rinkeby

§19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§21 Konferenser och utbildningar

§22 Protokoll från pensionärsrådet

§23 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§24 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö (f.d. Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista)

§25 Anmälan av delegationsbeslut

§26 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.