Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-01-02

Sammanträde 2018-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Borgarfjordsgatan 14, Kista

1 Val av justerare och dag för justering

2 Val av social delegation år 2018

3 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2018

4 Förordnande av och delegation till ledamöter i stadsdelsnämnden 2018

5 Förordnande att begära handräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§1 Val av ordförande, justerare och dag för justering

§3 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd

§4 Förordnande av och delegation till ledamöter i stadsdelsnämnden

§5 Förordnande att begära handräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)