Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-31

Sammanträde 2019-01-31

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

Allmänhetens frågestund klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden. Frågestunden inleds med presentation om budgeten för år 2019 av Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista SDN 2019-01-31.pdf (273 kb)

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Upphandling av låssystem till vägbommar

4 Upphandling av drift och underhåll i parker och grönområden 2019

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

5 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

6 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

7 Anmälan enligt lex Sarah

8 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

10 Inkomna medborgarförslag

12 Komplettering av delegationsordningen

12:a Förslag till skolchef

12:b Val av ordförande i sociala delegationen 2019

12:c Förordnande av och delegation till ledamöter i stadsdelsnämnden 2019

Remissärenden

13 Revisionsrapport Hedersrelaterat våld och förtryck

Remiss från stadsrevisionen
Dnr 1.5.1.-590-2018

14 Alkoholservering för Restaurang Injera

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 1.5.2.-617-2018

Anmälningsärenden, Övriga ärenden

15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

18 Konferenser och utbildningar

19 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

20 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Upphandling av låssystem till vägbommar

§5 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§6 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§7 Anmälan enligt lex Sarah

§8 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§10 Inkomna medborgarförslag

§12 Komplettering av delegationsordningen

§12:a Förslag till skolchef

§12:b Val av ordförande i sociala delegationen 2019

§12:c Förordnande av och delegation till ledamöter i stadsdelsnämnden 2019

§13 Revisionsrapport Hedersrelaterat våld och förtryck Remiss från stadsrevisionen

§14 Alkoholservering för Restaurang Injera Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

§15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§18 Konferenser och utbildningar

§19 Anmälan av delegationsbeslut

§20 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m