Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2013-03-19

Sammanträde 2013-03-19

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad Remisstiden sträcker för biologisk behandling sig till 2013-03-22, OJ

4 Förslag till riktlinjer om lex Sarah Remisstiden sträcker

Remiss från Kommunstyrelsen sig till 2013-03-20, OJ

Anmälningsärenden

5 Ekonomisk uppföljning per den sista februari Senare utskick

6 Kompletterande anmälan av enheternas/avdelningarnas verksamhetsplaner 2013

7 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

8 Förvaltningschefens information