Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2016-11-22

Nämndsammanträde 2016-11-22

Datum
Klockan
08:30
Plats
Serviceförvaltningen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Reviderat program för kvalitetsutveckling

5 Servicenämndens sammanträdestider för 2017

Anmälningsärenden

6 Ekonomisk uppföljning per sista oktober. Senare utskick

7 Förvaltningsgruppens protokoll. Dukas

Övrigt

8 Förvaltningschefens information