Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
8:30
Plats
Palmfeltsvägen 5, konferenslokal Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Remisstiden sträcker sig till den 20 december
Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 1.1.5-304/2013 OJ

5 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

7 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte