Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5

Sammanträdesrum Rosen

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation Dnr 2.4.1-368/2014

§5 Inkomna skrivelser, protokoll m.m.

§6 Förvaltningschefens information

§7 Frågor från nämnden