Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2014-10-28

Sammanträde 2014-10-28

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Övrigt

5 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§5 Förvaltningschefens information

§6 Frågor från nämnden

§7 Oacceptabla brister i skolskjuts ­ anmälan av inkommen skrivelse från Jörgen Eriksson m.fl. Dnr1.4-743/2014