Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2015-01-27

Sammanträde 2015-01-27

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Gränssnitt för central avgiftshantering gällande kommunala förskolor och fritidshem i Stockholms stad

Anmälningsärenden

5 Inkomna skrivelser, protokoll m.m

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Gränssnitt för central avgiftshantering gällande kommunala förskolor och fritidshem i Stockholms stad Dnr 3.1.15-860/2014

§5 Inkomna skrivelser, protokoll m.m.