Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2015-06-16

Sammanträde 2015-06-16

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Motion om införande av servicegaranti OJ

Remiss från Kommunstyrelsen Remisstiden sträcker sig
Dnr 1.1.5-174/2015 till den 26/6

4 Yttrande över revisionskontorets årsrapport

5 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2015

Dnr 1.5.2-310/2015
Protokollsutdrag från nämnden senast 30/6

7 Anmälan av anskaffning

Dnr 2.3.2-051/2015
Utsändes ej
Finns i pärm på bordet

8 Förvaltningsgruppens protokoll

9 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

10 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Motion om införande av servicegaranti Remiss från Kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-174/2015

§4 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2014 för servicenämnden Dnr 1.3.2-278/2015

§5 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2015 Dnr 1.5.2-310/2015

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation Dnr 2.3.2-051/2015

§8 Förvaltningsgruppens protokoll Dnr 1.2.1-011/2015

§9 Inkomna skrivelser och protokoll

§10 Förvaltningschefens information

§11 Frågor från nämnden